“Hope of Life“

Treasure Mountain Artist Village, Taipei, Taiwan November 2010

Bambus senkrecht schwimmend in einem Bambus Floß. Das Floß als Lebensträger, Zeichen der Hoffnung.

Material: Bambus, L 16m x B 4,5m circa

Made of bamboo