"Brandenburg"  

Potsdam, Kunstfabrik, Germany 1992

Holz, Eisen, Sand, L 3,50m x B 3,50m x H 1,80